Вистинските Потекла на СатанизмотДЕЛ 1: ПОТЕКЛАТА НА САТАНИЗМОТ

ДЕЛ 2: НАЈРАНЕШНИТЕ ПОТЕКЛА НА САТАНИЗМОТ СЕ НА ДАЛЕЦНИОТ ИСТОК

ДЕЛ 2: НАЈРАНЕШНИТЕ ПОТЕКЛА НА САТАНИЗМОТ СЕ НА ДАЛЕЦНИОТ ИСТОК II
 

© Авторски права 2015, Министерствата на Радоста на Сатана;
Библиотека на Конгрес Број: 12-16457