Сатанско Вештерство

 

Магијата, волшебството, вештерството итн., се сите сили на умот. Успехот на секоја работа зависи од силата и моќта на умот на операторот, аурата, менталната концентрација и неговата/нејзината способност да чувствува и насочува енергија. Разбирање на енергијата, разликување помеѓу различни енергии, инвокација, евокација, и движење енергија е основата на сета „магија“. Ова доаѓа преку МОЌНА МЕДИТАЦИЈА. Колку трудољубиво и доследно се применува себеси на програма за медитација на моќ, ќе одреди колку е моќна неговата работа. Луѓето кои се нови се охрабруваат да започнат со бела и сива магија, бидејќи црната магија бара повеќе знаење и вештина. Некои луѓе се раѓаат со дарба за ова, но за други, ова доаѓа со време. ВЕ МОЛИМЕ ПРОЧИТАЈТЕ ЈА ОВА СТАТИЈА ЗА МАГИЈАТА

САТАНСКОТО ВЕШТЕРСТВОТО ИНДЕКС

Почетна Магија

Средна Магија

Напредна Магија

Гледање/Гатање
 

Информации
 

МАГИЈА 1001 СИЛИТЕ НА УМОТ И ДУШАТА

МАГИЈА 1001 ТРИТЕ ЧЕКОРИ НА ВЕШТЕРСТВОТО

СОЗДАВАЊЕ НА АСТРАЛЕН ХРАМ

ОБВРЗУВАЧКА МАГИЈА

МАГИЈА ЗА ЉУБОВ/СЕКС

КАКУ МОЖЕТЕ ДА ЈА УПОТРЕБИМЕ АУРАТА ВО МАГИЈАТА

РИТУАЛ ЗА ПРОТЕРУВАЊЕ

МЕДИТАЦИЈА ЗА ЗАШТИТА

МАГИЈА НА СЛИКА

СОЗДАВАЊЕ НА МИСЛАФОРМА СЛУГА

КАКО ДА ГО ПРАТЕТЕ ЗЛОТО ОКО

СЕКСУАЛНА МАГИЈА

САТАНСКИТЕ МАГИЧНИ КВАДРАТИ

УПОТРЕБУВАЊЕ НА МИСЛИТЕФОРМИ

ЕКТОПЛАЗМА

САТАНСКО ЛЕКУВАЊЕ(work in progress...)

РАСКИНУВАЊЕ НА ЕНЕРГИЈАТА

ЗЕМАЈНЕ ЕНЕРГИЈА ОД ЅВЕЗДИТЕ(work in progress...)

ХИПНОЗА

ПИРОКИНЕЗА

ТЕЛЕКИНЕЗА

СМРТНА МАГИЈА

НАПРЕДНИ МИСЛИФОРМИ

СОЗДАВАЊЕ ЕЛЕМЕНТАЛИ

СОЗДАВАЊЕ НА ОГНЕН ЕЛЕМЕНТАЛ МИСЛАФОРМА

КОРИСТЕЊЕ НА НИШАЛО ЗА ГЛЕДАЊЕ КОНТАКТИРАЊЕ ДУХОВИ И ДР

ТАБЛА ОУИЈА

АСТРОЛОГИЈА ОД АЗАЗЕЛ ЗА САТАНИСТИ(work in progress...)

КОРИСТЕЊЕ И ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ЦРНО ГЛЕДАЛО

РУНИТЕ(work in progress...)

СЕАНСИ, ПОВИКУВАЊА, КОНТАКТИРАЊЕ И КОМУНИКАЦИЈА СО ПОЧИНАТИ ДУХОВИ

ГЛЕДАЊЕ ПРЕКУ ЕЛЕМЕНТИТЕ [НАПРЕДНО]

„ТРИКАТНИОТ ЗАКОН ЗА ВРАЌАЊЕ“ ИЗЛОЖУВАЊЕ НА ОВАА ЛАГА И НЕЈЗИНОТО ПОТЕКЛО

НАДМИНУВАЊЕ ПРЕЧКИТЕ

БОРЕЊЕ ПРОТИВ

ЗА ЦРНАТА МАГИЈА

ЦРНАТА МАГИЈА И МЕНТАЛНОТО ЗДРАВЈЕ

ЦРНИТЕ АРТОВИ

"ВЕШТЕРСТВО"

ВОЛШЕБНА ЕВОКАЦИЈА И ИНВОКАЦИЈА

ЕЛЕМЕНТИТЕ И МАГИЈАТА

КОРИСТЕЊЕ РЕКВИЗИТИ

КОНЦЕНТРАЦИЈА

ВАЖНОСТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

КОРИСТИТЕ НА ТРЕВКИТЕ И РАСТЕНИЈАТА ВО МАГИЈАТА

ТЕМЈАН ЗА РИТУАЛ

КОРИСТЕЊЕ НА БОИТЕ

БОИ НА СВЕЌА ЗА МАГИИ И РИТУАЛИ

ИЗВЕДУВАЊЕ НА РИТУАЛИ ВО ОТВОРЕНО

ЧЕТИРИТЕ КАРДИНАЛНИ ТОЧКИ

ПЛАНЕТАРНИТЕ ЧАСОВИ

МЕСЕЧИНСКИТЕ ФАЗИ И ЗНАЦИ ВО МАГИЈАТА

ТАЈМИРАЈТЕ ЈА МАГИЈАТА

ТАЈМИРАЈТЕ ЈА МАГИЈАТА СО ПЛАНЕТИТЕ

 

© Авторски права 2002, 2003, 2005, Министерствата на Радоста на Сатана;
Библиотека на Конгрес Број: 12-16457