Создавањето, ДНК,
и Нуклеотидните Линкови


„Дозволив создавање на четири супстанции, четири пати и четири агли; затоа што тие се неопходни работи за суштествата“.
-Татко Сатана


Црната Книга на Сатана, Поглавје IV

 

 


ПОВЕЌЕ....

 

© Авторски права 2002, 2005, Министерствата на Радоста на Сатана;
Библиотека на Конгрес Број: 12-16457