Свештенството на Радоста на Сатана


Административната Висока Свештеничка Максин Дитрих

[Основачка на Министерставта на Радоста на Сатана]

Висок Свештеник Кобра со Качулка 666 Портал за Главните Сатански Веб-Страници

Високиот Свештеник Микама Гмикалзома      Вистината на Сатана 666

Високата Свештеничка Зилдар Рааси    Изложување на Исламот: Програма на Смрт

Висока Свештеничка Шенон      Црни за Сатана Веб-страница - Сатанската Црна Заедница -

Висока Свештеничка Мила Лимлал   Alegria De Enki - Alegría de los Ministerios de Satanás [Español]
Alegria De Enki - Alegría de los Ministerios de Satanás [Español] Internet Archive

Високиот Свештеник Луциј Орија     Ориентален Сатански Сојуз

Ја изразуваме нашата благодарност до многу прекрасни и Долгорочни соработници, кои може да се именуваат овде, но сепак се исклучително важни и одговорни за унапредувањето на Сатанизмот.